top of page
About Us

Մեր մասին

Let It Rain Custom Graphics

Welcome to Kendra's Umbrella, your creative haven nestled in the valley of New Haven County, Connecticut. Founded in 2019, we embarked on a journey to redefine the art of visual storytelling through bespoke graphic design.

At Kendra's Umbrella, we believe that every brand, event, or individual has a unique story to tell. Our vision is to be the brushstrokes behind your narrative, seamlessly weaving creativity into every design element.

We are not an umbrella company, and we're more than just a design service. Under our umbrella, we offer a spectrum of custom designs tailored to suit your needs. From clothing that becomes a canvas for your brand to vibrant flyers that captivate your audience, we infuse creativity into every project.

What Do We Do?

AdobeStock_217209440.jpeg
20230205_174121.jpg
kenzArtboard 4.png
Kendra's Message

«Իմ ստեղծագործական նվերը իմ մասն էր իմ հիշողության մեջ, կարծես իմ գենետիկական կազմի մեջ կառուցված: Երբ ես հետ եմ նայում իմ կյանքին, անցյալ խոչընդոտների ժամանակ, երբ այդքան բան կորել էր, այդ նվերը, իմ երևակայությունը և աշխատող ձեռքերը: , չէին:

 

Դա արվեստի և խաղաղության նվեր էր, և դա ժպտաց իմ ոգուն: Հետո  Ես սկսեցի նկատել, որ դա ժպտում էր ուրիշներին, երբ նրանք ստանում էին իմ ձեռքի աշխատանքները: Արագ առաջ, ձեռքով հատուկ բան ստեղծելու այդ կիրքը, որը կօգտագործվի լավի համար  և ստեղծում է ժպիտ, գրավում հիշողություններ կամ կիսվում հաղորդագրությամբ, դեռ ուժգին այրվում է:

 

Այս կյանքում երջանկություն տարածելու իմ միջոցն է օգտագործել իմ նվերները և  կիսվեք դրանք ուրիշների հետ, անկախ նրանից, թե ինչպիսի իրեր են ստեղծում ընտանեկան հավաքույթների, երեխայի և մեծահասակների համար  ծննդյան երեկույթներ, նշելով նոր կյանքը մանկական ցնցուղներով ՝ ստեղծելով նյութեր սկսնակների համար  ձեռնարկություններ, գրասենյակի թիմի անդամների հավաքում սովորելու և զվարճանալու համար, կամ նվերների ձևավորում, որոնք հատուկ ստեղծվել են ինչ -որ մեկի համար, ով կիսում է, թե որքան հոգ է տանում:

 

Այո, այս ոլորտում կան շատ տաղանդավոր ստեղծագործողներ, բայց ես ինքս ինձանից հասկանում եմ, որ ամեն ինչ իմ առջև դրված է, ես տալիս եմ ամեն ինչ և թույլ եմ տալիս, որ այս նվերները հոսեն իմ բոլոր ստեղծագործությունների միջով: Յուրաքանչյուր կտոր նախագծված է ՔԵ love սիրո, խաղաղության և մտածված նկատառումներով:

Իմ ստեղծագործական նվերները անձրևում են ինձ վրա, և այդ պատճառով ես սիրում եմ թույլ տալ, որ անձրևը անձրևոտ լինի »:

 

Քենդրա | Ստեղծագործ տնօրեն և սեփականատեր

Kendra's Umbrella, ՍՊԸ

Contact Us
Gray Marble.jpeg

Շփվել մեզ հետ

Իմացեք ավելին մեր գրաֆիկական ձևերի մասին, որոնք օգտագործվում են հատուկ վերնաշապիկներ, կայքեր, լոգոներ, հրավերներ և այլ եզակի նախագծեր ստեղծելու համար:

KULLC Phone Icon.png

text your inquiries 24/7 

 

call saturday/sunday 2 pm - 10 pm

(475) 239 -8180

KULLC Web Icon.png

peruse our website or shop our online store 24/7

SDC15641 (2).JPG

I was very pleased with the different

selections I had to build my tshirt.

It describes me and fits my personality.

Very professional and detailed process, love it!

Herschel W.

20230528_135522_edited.jpg

Every time I do business with Kendra’s Umbrella I am never disappointed. She does amazing work!! I will definitely use their services again.

Kimberly P.

20190615_015634.jpg

My experience with Kendra's Umbrella was great!

I ordered a shirt for my 30th birthday and it came out perfect...

just the way I imagined! Not only does she provide

good quality products but the service

was very prompt and professional. I cannot wait to

place my next order for New Year's!!

Dana T.

Trolls Font Themed Face Relief Custom Designed TShirt

I have bought several T shirts from Kendra and I was please with them. Kendra is very creative and professional. I would recommend her to my friends.

Sharon H.

Reviews
bottom of page